Bohoslužby


Spovedanie: Pondelok až sobota 30 minút pred každou sv. omšou okrem sviatkov a nedele.

Časy spovedania v prvopiatkovom týždni sú vždy uvedené v aktuálnych farských oznamoch. Vo vážnych a nevyhnutných prípadoch sme Vám kedykoľvek k dispozícii.

Prihlasovacie formuláre na sv. omšu


Sv. omší v našom farskom kostole sa môže zúčastniť 25 ľudí. Účasť na sv. omši je potrebné potvrdiť registráciou v prihlasovacom formulári, do ktorého zadáte svoje meno a priezvisko. Po naplnení kapacity bude registrácia odmietnutá. Buďme prosím k sebe navzájom ohľaduplní pri výbere sv. omší, nedožadujme sa účasti na sv. omši bez zaregistrovania sa vo formulári. JEDNA REGISTRÁCIA = 1 OSOBA. REGISTRAČNÉ FORMULÁRE: Utorok,18:00 25.5.2021 – https://forms.gle/ezPvems8Hhrx76Z36 ... Štvrtok,18:00 27.5.2021 – https://forms.gle/YvB5VWGBmJMu5DVq9 ... Piatok,18:00 28.5.2021 – https://forms.gle/85B4uexSxDNRX6UT7
Publikované: 18. Apr. 2021

Online vysielanie


Vysielanie sv. omší je dostupné na farskom FACEBOOKU: https://www.facebook.com/farskyuradlubotice/
Publikované: 30. Mar. 2021

Slovo o. arcibiskupa veriacim


Slovo arcibiskupa veriacim na Veľkonočnú nedeľu 2021 Drahí bratia a sestry v Kristovi! Pokoj vám! Týmto veľkonočným pozdravom vzkrieseného Krista chcem pozdraviť každého z vás, ba priam vás osloviť po mene tak familiárne, ako to urobil Ježiš, keď sa priblížil k Márii Magdaléne. Užialená, bezradná a zmätená bola pred otvoreným hrobom, v ktorom chýbalo Ježišove telo. Smútok a ťaživé myšlienky jej hneď neumožnili spoznať vzkrieseného Ježiša, ale spoznala spôsob, ktorým ju vždy oslovoval. Už je to veľmi dlho, čo v rôznej miere spoločne prežívame veľmi ťažké chvíle pre pandémiu: karanténa, choroba, pobyt v nemocnici, úmrtie v rodine, strata zamestnania, nedostatok financií, náročná starostlivosť o deti a ich vzdelanie, zákaz verejných bohoslužieb a nemožnosť prijímať sviatosti v plnej miere. K tomu sa pridáva napätie vo verejnom živote, netrpezlivosť a nevyriešená otázka o budúcnosti. To všetko z duchovného pohľadu nám môže pripomenúť nielen zarmútenú Máriu Magdalénu, ale tiež uzamknutých apoštolov a bezradných emauzských učeníkov. My dnes však poznáme aj ich spoločnú skúsenosť uprostred tmavých chvíľ života. Nikdy, nikdy ich Ježiš neopustil! Je prítomný v ich životnej situácii a posúva ju do úplne inej roviny. Prináša pokoj a radosť, oživuje ich oslabenú vieru a nádej. Veľmi si želám a zo srdca vám prajem, aby vzkriesený Ježiš citeľne vstúpil aj do tej vašej životnej situácie, nech by bola akokoľvek ťaživá. On je stále s nami, On „nám môže dať silu potrebnú na prijatie života takého, aký je, so všetkými protirečeniami, frustráciami, sklamaniami. (Pápež František, Patris corde, 4). Blízkosť s Ježišom má svoje pokračovanie v blízkosti s tými, s ktorými žijeme. Dosvedčuje to mnoho pozitívnych svedectiev o obetavosti našich veriacich, ktorí spolu s inými zdravotníkmi a ďalšími ochotnými ľuďmi sa stali oporou jeden pre druhého. Za to všetkým ďakujem. Pokoj vám! K tomuto Ježišovmu pozdravu pridávam pokornú prosbu o požehnanie pre vás a vaše rodiny.
Publikované: 30. Mar. 2021

Zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a utečencom


Konferencia biskupov Slovenska vyhlásila na 5. pôstnu nedeľu, 21. marca 2021, zbierku na pomoc prenasledovaným kresťanom a utečencom, ktorej cieľom je podporiť kresťanské komunity a ľudí v núdzi v oblasti Blízkeho východu. Projekty realizuje Slovenská katolícka charita spolu so svojimi lokálnymi partnermi. Viac informácii o projektoch nájdete priamo na webe Charity - https://www.charita.sk/pomoc-utecencom/. Uvedomujeme si, že aj mnohí z veriacich na Slovensku prechádzajú z dôvodu pandémie náročným obdobím. Ak vám to však vaša situácia dovoľuje, svoj dar môžete odovzdať už dnes na účet Konferencie biskupov Slovenska: IBAN SK63 0200 0000 0035 1220 9151.
Publikované: 21. Mar. 2021

Sv. omše z farského kostola v Ľuboticiach naživo.


...
Publikované: 13. Feb. 2021

NÁRODNÝ TÝŽDEŇ MANŽELSTVA


Pozývam vás prežiť tohtoročný Týždeň manželstva. Tento rok priamo do vašich obývačiek. Od nedele 7.2. do nedele 14.2. 2021. NTM 2021 je v znamení témy: Bezpečne v manželstve. viac info nájdete na stránke: ntm.sk
Publikované: 05. Feb. 2021

OZNAM PRE RODIČOV A DETI PRIPRAVUJÚCE SA NA PRVÉ SVÄTÉ PRIJÍMANIE


Príprava na prvé sv. prijímanie bude pokračovať cez online vysielanie, na adrese: https://youtu.be/iJ4X5NytYto alebo na farskom Facebooku. Najbližšie vo štvrtok 11.2. 2020 o 18.00 hod. Taktiež v mailom som vám som vám posla otázky a aktivity. Duchovný otec František
Publikované: 05. Feb. 2021

Organizácia sv. omší počas Vianočných sviatkov


Drahí veriaci, vzhľadom na to, že v kostole môže byť momentálne obsadených len 25% miest na sedenie, čo je v našom prípade 65 ľudí, bude na 1. sviatok vianočný na všetkých troch sv. omšiach (7.30, 9.00, 10.30) účasť možná len na lístky. Tieto si môžete v kostole vyzdvihnúť ? dnes (23.12.) do 16.00, ? zajtra 24.12. od 10.00 do 12.00 hod., ? ak sa ešte zvýšia, tak aj pred vigíliou o 16.00, resp. o 24.00. Režim na ďalšie dni bude oznámený neskôr podľa pandemickej situácie.
Publikované: 23. Dec. 2020

Živý prenos - YouTube


Online prenosy sv. omší budeme vysielať na Facebookovej stránke farnosti. https://www.facebook.com/farskyuradlubotice/
Publikované: 24. Oct. 2020

Biskupi posielajú inštrukcie kňazom ohľadom plošného zákazu bohoslužieb


Bratislava, 14. októbra (TK KBS) Vo štvrtok 15. októbra vstupuje do platnosti zákaz verejného slávenia bohoslužieb, Tlačová kancelária KBS položila v tejto súvislosti hovorcovi KBS Martinovi Kramarovi otázku, čo táto skutočnosť bude znamenať a ako sa na ňu majú slovenskí kňazi a veriaci pripraviť. Jeho odpoveď prinášame v plnom znení: "Slovenskí biskupi urobili všetko, čo bolo v ich silách, aby zostala zachovaná aspoň základná, minimálna možnosť verejných slávení bohoslužieb. Boli ochotní prijať sprísnené obmedzenia alebo podmienky. Komunikovali s odborníkmi zo štábov, s predstaviteľmi štátu, s premiérom a napísali listy aj všetkým ministrom vlády SR - so žiadosťou o prehodnotenie všeobecného, plošného zákazu verejného slávenia. Napriek ich úsiliu bude od 15. 10. 2020 takýto zákaz platiť. Slovensko sa tak podľa všetkého stane prvou a zatiaľ jedinou krajinou Európy, kde štát v druhej vlne koronavírusu plošne zakáže verejné bohoslužby. Jedinou výnimkou budú krsty, sobáše a pohreby. Slovenskí biskupi v listoch predstaviteľom Slovenskej republiky vyjadrili, že sú ochotní štátu pomáhať, aby mohol náročnú situáciu s koronavírusom zvládnuť, a že plne podporujú toto úsilie. Opakovane preto nástojili na dodržiavaní opatrení vo farnostiach, aby sa z chrámov nestali epicentrá nákazy. Nič nenasvedčuje tomu, že by sa tak stalo. Aj preto zostáva mnoho veriacich prekvapených z toho, že kým cestovať, chodiť do práce aj na nákupy, ba aj stolovať vonku bude naďalej možné, konať bohoslužbu v chráme či pred ním možné nebude. Isteže, veriaci sú ochotní prinášať pre spoločné dobro aj veľké obete a prijať aj zásadné obmedzenia. No vziať im úplne priestor pre slávenie, to mnohí vnímajú ako prejav praktického materializmu, ktorý duchovný život pokladá za zbytočný. Avizovaný spôsob opakovaného plošného "vypínania" náboženského života nesie v sebe riziko zabudnutia na dôležité skutočnosti, konkrétne na dôstojnosť ľudskej osoby, ktorá má nielen telesné, ale aj duchovné potreby. Biskupi čakali, kým to bolo možné, na reakciu predstaviteľov štátu. Ich postoj však zostal nezmenený. Keďže opatrenia vstupujú zajtra do platnosti, dnes popoludní rozposlali kňazom list, v jednotlivých diecézach doplnený prípadnými ďalšími usmerneniami." Na tomto mieste zároveň uverejňujeme znenie listu kňazom: "Drahí duchovní otcovia, bratia v kňazskej a diakonskej službe, od 15. októbra 2020 až do odvolania bude na Slovensku platiť všeobecný zákaz verejných podujatí, ktorý sa týka aj bohoslužieb. Slovenskí biskupi urobili všetko, čo sa dalo, aby zostala zachovaná aspoň minimálna možnosť verejného slávenia. Štátni predstavitelia však napriek tomu trvajú na úplnom plošnom zákaze, jedine s výnimkou krstov, sobášov a pohrebov. V danej situácii, po spoločnom rokovaní cez internet, sa všetci katolícki biskupi Slovenska jednotne rozhodli vydať nariadenie, aby verejné slávenie bohoslužieb bolo od 15. októbra až do odvolania všade pozastavené. Kňazi nech teda od štvrtku bohoslužby slávia súkromne, bez účasti veriacich, a nech sa tak postarajú aj o prijaté omšové úmysly. Sviatosti bude potrebné vysluhovať na individuálnej báze, bez spoločného zvolávania veriacich, teda tak, ako tomu bolo na začiatku prvej vlny koronavírusu. Len na pohreby, sobáše a krsty sa vzťahuje výnimka: môžu sa naďalej konať, ale s obmedzením počtu na jednu osobu na 15 štvorcových metrov vo vnútri; vonku bude treba dodržiavať dvojmetrové rozostupy, pričom počet účastníkov vonku obmedzený nebude. Situácia, do ktorej vstupujeme, je náročná a zložitá. Kvôli spoločnému dobru nariadenia uposlúchneme: ich nerešpektovanie by spôsobilo iba väčšie škody. Zariaďte sa podľa nich a v tomto smere informujte aj veriacich. Je to, samozrejme, čas skúšky pre nás všetkých: buďte si však istí, že poslušnosť tomuto neľahkému rozhodnutiu biskupov prinesie dobré ovocie. Je zrejmé, že vo viacerých oblastiach utrpíme straty. Ale sme presvedčení, že milosrdný a štedrý Pán nám to inde vynahradí. Ak sa jedny dvere zatvoria, Pán vždy otvorí nejaké iné. Pamätajte na to, prosíme, a v tomto duchu hľadajte aj spôsoby ako nestratiť horlivosť a lásku k veriacim, ktorí sú zverení do našej starostlivosti, aj keď teraz im môžeme slúžiť len na individuálnej báze. Biskupi Slovenska sa za Vás modlia, žehnajú Vám a zároveň aj Vás prosia o vaše modlitby."
Publikované: 14. Oct. 2020

Blahorečenie Božieho služobníka Carla Acutisa - 10.10.2020


Narodil 3. mája 1991 v Londýne, ale krátko po narodení sa rodina presťahovala do Milána. Študoval na lýceu Leva XIII. Programoval na vysokej úrovni, vytváral webové stránky. Bol taký zanietený pre informatiku, že jeho priatelia, I dospelí, ho považovali za génia. No zároveň bol chlapcom, u ktorého sa naplno prejavovala Božia milosť. Modlieval sa ruženec a denne chodil na svätú omšu. Často chodieval adorovať Krista v Oltárnej sviatosti. Svedkom jeho vzťahu k Eucharistii je aj výstava eucharistických zázrakov, ktorú sám pripravil a ktorá sa stretla s úspechom doma i v zahraničí. Sám hovorieval, že naším kompasom má byť Božie slovo, ku ktorému sa máme neustále vracať. Ale na to, aby sme dosiahli tak vysokú métu, akou je nebo, potrebujeme aj špeciálne prostriedky – sviatosti a modlitbu. Carlo spravil Eucharistiu centrom svojho života. Nazýval ju „diaľnicou do neba“. Krátky život Carla ukončila 12. októbra 2006 leukémia. Už krátko po jeho smrti sa začali ozývať hlasy za jeho blahorečenie. 13. mája 2013 sa začal proces jeho blahorečenia, čím získal titul služobník Boží. Mnohí si ho zapamätal práve vďaka jeho dokumentácii Eucharistických zázrakov z celého sveta, ktoré uverejňoval na svojich webových stránkach. Carlove telesné pozostatky sú od roku 2019 uložené v Assisi v kostole Santa Maria Maggiore. „Všetci sa rodia ako originály, ale mnohí zomierajú ako fotokópie“ (Carlo Acutis) Slávnosť blahorečenia 15-ročného Taliana Carla Acutisa sa uskutočnila túto sobotu 10.októbra 2020 v Assisi. Pápež František dal Carla Acutisa za príklad mladým, keď sa obracia na mladého čitateľa:„Pripomínam ti dobrú správu, že zo všetkých temných a bolestných situácií, o ktorých hovoríme, jestvuje východisko. Napríklad je pravda, že digitálny svet ťa môže vystaviť riziku, že sa uzavrieš sám do seba, do izolácie alebo do prázdneho pôžitku. Ale nezabúdaj, že sú mladí, ktorí sú aj v tomto priestore kreatívni a dokonca geniálni. Je to prípad mladíka, Carla Acutisa. On veľmi dobre vedel, že mechanizmy komunikácie, reklamy a sociálnych sietí možno použiť tak, že z nás urobia ľudí zaspatých, závislých od konzumu a novostí, ktorých si možno kúpiť, ľudí posadnutých voľným časom, uzavretých do negatívnosti. On však vedel používať novú komunikačnú techniku na odovzdávanie evanjelia a hodnôt. Carlo sa nechytil do pasce. Videl, že mnohí mladí ľudia, ktorí chcú byť iní, stávajú sa rovnakými ako ostatní, lebo bežia za tým, čo im mocní tohto sveta vnucujú prostredníctvom mechanizmov konzumu. Nemôžu tak rozvíjať dary, ktoré im dal Pán, ani poskytnúť svetu svoje jedinečné osobné schopnosti, ktoré Boh zasial do každého z nich. Potom sa stáva, hovoril Carlo, že „všetci sa rodia ako originály, ale mnohí zomierajú ako fotokópie“. Nedopusť, aby sa to stalo aj tebe! Nedopusť, aby ti ukradli nádej a radosť, nedaj sa nimi znarkotizovať, aby ťa potom mohli použiť ako otroka svojich záujmov. Maj odvahu byť niečím viac, pretože to, kým si, je dôležitejšie ako čokoľvek iné. Nepotrebuješ vlastniť ani sa navonok niečím zdať. Môžeš sa stať tým, čím Boh, tvoj Stvoriteľ, vie, že si, ak si uvedomíš, že si povolaný na veľké veci. Takto nebudeš fotokópiou, budeš naplno sám sebou.“ (Christus vivit, 104-107)
Publikované: 14. Oct. 2020

Aktuálne usmernenia k sláveniu sv. omší - platné od 15.10.2020


Drahí duchovní otcovia, bratia v kňazskej a diakonskej službe, od 15. októbra 2020 až do odvolania bude na Slovensku platiť všeobecný zákaz verejných podujatí, ktorý sa týka aj bohoslužieb. Slovenskí biskupi urobili všetko, čo sa dalo, aby zostala zachovaná aspoň minimálna možnosť verejného slávenia. Štátni predstavitelia však napriek tomu trvajú na úplnom plošnom zákaze, jedine s výnimkou krstov, sobášov a pohrebov. V danej situácii, po spoločnom rokovaní cez internet, sa všetci katolícki biskupi Slovenska jednotne rozhodli vydať nariadenie, aby verejné slávenie bohoslužieb bolo od 15. októbra až do odvolania všade pozastavené. Kňazi nech teda od štvrtku bohoslužby slávia súkromne, bez účasti veriacich, a nech sa tak postarajú aj o prijaté omšové úmysly. Sviatosti bude potrebné vysluhovať na individuálnej báze, bez spoločného zvolávania veriacich, teda tak, ako tomu bolo na začiatku prvej vlny koronavírusu. Len na pohreby, sobáše a krsty sa vzťahuje výnimka: môžu sa naďalej konať, ale s obmedzením počtu na jednu osobu na 15 štvorcových metrov vo vnútri; vonku bude treba dodržiavať dvojmetrové rozostupy, pričom počet účastníkov vonku obmedzený nebude. Situácia, do ktorej vstupujeme, je náročná a zložitá. Kvôli spoločnému dobru nariadenia uposlúchneme: ich nerešpektovanie by spôsobilo iba väčšie škody. Zariaďte sa podľa nich a v tomto smere informujte aj veriacich. Je to, samozrejme, čas skúšky pre nás všetkých: buďte si však istí, že poslušnosť tomuto neľahkému rozhodnutiu biskupov prinesie dobré ovocie. Je zrejmé, že vo viacerých oblastiach utrpíme straty. Ale sme presvedčení, že milosrdný a štedrý Pán nám to inde vynahradí. Ak sa jedny dvere zatvoria, Pán vždy otvorí nejaké iné. Pamätajte na to, prosíme, a v tomto duchu hľadajte aj spôsoby ako nestratiť horlivosť a lásku k veriacim, ktorí sú zverení do našej starostlivosti, aj keď teraz im môžeme slúžiť len na individuálnej báze. Biskupi Slovenska sa za vás modlia, žehnajú vám a zároveň aj vás prosia o vaše modlitby.
Publikované: 14. Oct. 2020

Usmernenia


Na výkon bohoslužieb, prvého svätého prijímania, sviatosti birmovania, pohrebného obradu a sobášneho obradu, vrátane ich civilných verzií sa súčasne vzťahujú nasledovné povinnosti: - vstup a pobyt v kostole alebo v obdobných priestoroch slúžiacich na výkon náboženských obradov umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka), - pri vchode do kostola alebo do príslušných priestorov aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice, - odporúčame zabezpečiť sedenie tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel odporúčame v radoch alternovať (to sa nevzťahuje na osoby žijúce v spoločnej domácnosti), alebo tak, že je zabezpečené sedenie v každom druhom rade, - dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu), nepodávať si ruky), 9 - z obradov vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia, - pokiaľ je to možné, usporadúvať osobitné bohoslužby prístupné len pre osoby staršie ako 65 rokov a pre osoby v rizikových skupinách, - dezinfikovať použité bohoslužobné a iné predmety slúžiace náboženským účelom, - pred rozdávaním svätého prijímania, posvätených chlebov, agapé si musí kňaz, či iná osoba zúčastňujúca sa tohto úkonu (ďalej len „rozdávajúci“) dezinfikovať ruky. Pri prijímaní sa odporúča prednostne podávanie chleba na ruku. V prípade kontaktu rozdávajúceho s ústami veriaceho, si musí rozdávajúci zakaždým vydezinfikovať ruky. Zároveň sa zakazuje používať obrady pitia z jednej nádoby (napr. pitie z kalicha viacerými osobami ako jednou, vrátane kňazov, diakonov a pod. Z kalicha môže piť vždy iba jedna osoba (napr. osoba predsedajúca liturgii), - zakazuje sa pri náboženských obradoch podávanie rúk (znak pokoja je možné nahradiť úklonom alebo iným gestom, či úsmevom), - v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady odstrániť nádoby s vodou (napr. sväteničky), - vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh a predmetov.
Publikované: 03. Oct. 2020

Aktuálne usmernenia k sláveniu sv. omší - platné od 1.10.2020


Milí bratia kňazi a veriaci, vzhľadom na platné obmedzenie počtu účastníkov verejných zhromaždení na 50 osôb, slovenskí biskupi od 1. 10. 2020 až do odvolania udeľujú všeobecný dišpenz od fyzickej účasti na nedeľných bohoslužbách. Povzbudzujem svojich veriacich, ktorí sú viac ohrození, ľudí vo vyššom veku, taktiež trpiacich chronickými ochoreniami, ľudí po operačných zákrokoch, ako aj tých, ktorí sa starajú o seniorov, atď., aby znovu uprednostnili sledovanie bohoslužieb prostredníctvom médií alebo internetu. Tiež vyzývam veriacich k zvýšenej vzájomnej ohľaduplnosti, aj obetavosti, vzhľadom na dočasnú nemožnosť sláviť pre všetkých a so všetkými. Treba urobiť, čo je v našich silách, aby sa predišlo sporom a konfliktom. Podľa miestnych okolností zorganizujte dodržanie maximálneho počtu osôb, napríklad prostredníctvom delegovaného usporiadateľa či iným vhodným spôsobom. Svedomito tiež dodržme v podstate už známe pravidlá, ktoré sú podrobnejšie opísané na tomto mieste: Ak sa stane, že veriaci zostanú vonku na verejnom priestranstve pred kostolom, nie je v našej kompetencii to riešiť. Za to, ako organizátori, nenesieme zodpovednosť. Zároveň nesmieme ľudí v exteriéri organizovať ani vopred povzbudzovať k účasti mimo kostola. Prosím vás, aby ste vo svojich farnostiach ocenili podporu a modlitby veriacich, vďaka ktorým je možné vo verejnom slávení bohoslužieb pokračovať. Pozvime ich, nech ťažkosti, ktoré sú spojené s obmedzeniami, spoločne obetujeme za čo najskorší koniec koronakrízy. S trpezlivosťou vysvetľujme, povzbudzujme, spájajme. Len postup vo vzájomnom rešpekte umožní druhú vlnu zvládnuť. Vedení hodnotami evanjelia, buďme príkladom jednoty, trpezlivosti a pokoja. Prosme Pána, aby ochraňoval Slovensko a Panna Mária Sedembolestná, naša patrónka, nech oroduje za nás všetkých! Znova pridajme po postkomúnii modlitbu k Panne Márii Obišovskej, prípadne inú modlitbu. Mons. Bernard Bober arcibiskup-metropolita
Publikované: 03. Oct. 2020

Sviatosti sú najvzácnejší dar


Ako rodičia našich prvoprijímajúcich detí chceme vyjadriť vďačnosť za milosť, ktorej sa dostalo našim deťom.Pred 9-10 rokmi sme priniesli pred oltár malé batôžky a žiadali od Cirkvi krst. V sobotu 19.9.2020 už prichádzali naše deti samé a prijali ďalšiu sviatosť – sviatosť zmierenia. V nedeľu 20.9.2020 bol výnimočný deň v ich živote keď po 1x prijali sviatosť, asi tú najkrajšiu, ktorá ich bude sprevádzať na živote viery, ak o to budú stáť. Prijali samého Krista pod spôsobom chleba. Chceme sa poďakovať v prvom rade nášmu Nebeskému otcovi, za túto milosť.Vám pán farár, za to, že ste ich pripravili a vyslúžili im túto sviatosť.Chceme sa poďakovať za celú prípravu, detské sv. omše, aktivity aj za vaše láskavé a povzbudivé slová. Sviatosti sú najvzácnejší dar, ktoré môžeme dostať, aby nás posilňovali na našej životnej púti, ale môže nám ich vyslúžiť iba kňaz. Ďakujeme Pánu Bohu za vás pán farár František, prajeme vám pevné zdravie, veľa Božích milostí, aby ste čo najviac čistých srdiečok privádzali ku Kristovi a čo najdlhšie mohli vysluhovať sviatosti. Naše deti zverujeme pod ochranu našej nebeskej matky Márie, aby ich chránila na každom ich kroku. V modlitbách prosíme, pamätajte na tieto naše deti a my spoločne budeme pamätať v modlitbách na vás. Takto navzájom sa budeme niesťv búrlivom mori tohto sveta. Veľká vďaka! Zároveň chceme poďakovať všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom sa podieľali na príprave 1. sv. prijímania. Rodičom, pánovi kantorovi, nášmu zboru, miništrantom, pani kvetinárke, skrátka všetkým, ktorí priložili ruku k tomuto krásnemu dielu, z ktorého sme mali neskutočný duchovný zážitok. Pán Boh zaplať všetkým!
Publikované: 25. Sep. 2020

ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ NARODENIA PANNY MÁRIE - 6.SEPTEMBER 2020 O 10:30 HOD.


V nedeľu 6.9.2020, vás srdečne pozývam na odpustovú slávnosť ku cti NARODENIA PANNY MÁRIE. Slávnostná sv. omša bude o 10.30 hod. Hlavným celebrantom bude náš rodák Dp. Tomáš Svat, kaplán v Bardejove sv. Egídia.
Publikované: 03. Sep. 2020

Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí


Dnes 3.9.2020 po večernej sv. omši, bude stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí. 1. sv. prijímanie bude v našej farnosti v nedeľu 20.9.2020 o 10.30 hod.
Publikované: 03. Sep. 2020

Farský výlet 22.8.2020


V sobotu 22.8.2020, pozývam mládež a rodiny s deťmi (najmä prvoprijímajúce deti) na prázdninový výlet. Navštívime ĽUBOVNIANSKY HRAD a ČERVENÝ KLÁŠTOR spojený s plavbou na pltiach. Cena výletu je 5,- € na osobu. Odchod autobusu bude o 8.00 hod. od kostola.
Publikované: 18. Aug. 2020

Slávnosť Nanebovzatia Panny Márie


• V sobotu 15.8. 2020, máme slávnosť a prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie. Viaže nás účasť na sv. omši. Pri týchto sv. omšiach býva zvykom požehnať byliny a kvety. Doneste si ich na sv. omše. Sv. omše budú ráno o 7.30 hod. a večer o 19.00 hod.
Publikované: 14. Aug. 2020

Sv. omše od 6.5.2020


Štvrtok 07.5.2020 o 18.00 hod., obetovaná za ZBP rod. Hudákovej Piatok 08.5.2020 o 08.00 hod., ZBP Márie, Lenky, Martina Nedeľa 10.5.2020 o 07.30 hod , ZBP rod. Bohuznámej - pre seniorov 10.5.2020 o 10.30 hod , Za farnosť – bude vysielaná online. !!! V nedeľu ranná sv. omša o 7.30 hod bude vyhradená pre seniorov nad 65 r. Prosím Vás o dodržanie tohto usmernenia. Na sv. omše neprichádzajte skôr. Kostol sa otvorí 15 min. pred slávením sv. omše. Pred sv. omšou sa nič sa nemodlíte, sadnete si na vyhradené miesto a v tichosti sa pripravíte na slávenie. Aj keď je to ešte s obmedzeniami, teším sa na spoločné stretnutie pri slávením Eucharistie.
Publikované: 06. May. 2020

Verejne bohoslužby od 6.5.2020


Milí farníci, bratia a sestry Na základe usmernení Úradu verejného zdravotníctva a v jednote s vyhlásením Konferencie biskupov Slovenska k aktuálnej situácii v pastorácii, vám ponúkam niekoľko súhrnných informácií, platných od 6.5.2020 1. Rozstupy a dištanc Účasť na bohoslužbách nie je povinná. Stále platí dišpenz od účasti na nedeľnej či sviatočnej sv. omši. Verejné bohoslužby sa počas trvania opatrení musia sláviť v obmedzenom režime. Vo vnútornom priestore kostola budú presne vyznačte miesta na sedenie v každej druhej lavici, resp. v každom druhom rade stoličiek so zachovaním odstupu 2m medzi osobami. Pre náš farský kostol je to asi 60 miest. Chcem vás preto poprosiť o ohľaduplnosť a dodržiavanie potrebných opatrení. Môžete zostať aj vonku pri kostole, kde je tiež potrebné dodržať rozostupy. 2. Dezinfekcia a rúška Do kostola môžete vstúpiť len s rúškom a po dôkladnej dezinfekcii rúk pri vchode do kostola. 3. Sv. prijímanie na ruku Sväté prijímanie sa v tomto čase podáva na ruku. Sväté prijímanie sa bude podávať aj v exteriéri, ak bude potreba. Aj v rade na sv. prijímanie musíme dodržať predpísaný odstup.
Publikované: 06. May. 2020

Živé prenosy z Kostola Narodenia Panny Márie na kanáli YOUTUBE


---
Publikované: 06. Apr. 2020

Modlitba


Na záver nedeľňajšej modlitby Anjel Pána pápež František pozval všetkých vedúcich predstaviteľov Cirkvi, kresťanských spoločenstiev i kresťanov rôznych denominácií, nech spoja svoje hlasy a pozdvihnú ich k nebu, aby sa spoločne pomodlili Otčenáš o dvanástej hodine, na poludnie 25. marca, na sviatok Zvestovania Pána: "Na pandémiu vírusu chceme odpovedať univerzalitou modlitby, súcitu a láskavosti," povedal Pápež. Predseda CCEE, janovský arcibiskup kardinál Angelo Bagnasco, prijal toto pozvanie Svätého Otca a pôjde na poludnie do katedrály sv. Vavrinca v Janove: bude prosiť Pána, aby na orodovanie preblahoslavenej Panny Márie oslobodil Taliansko, Európu a celý svet od pandémie COVID-19; zverí zosnulých Božiemu milosrdenstvu, pomodlí sa za chorých a bude vyprosovať pomoc Pána pre lekárov, zdravotnícky personál aj poriadkové sily. Schéma prosieb je veľmi jednoduchá: začína modlitbou Otčenáš, po nej nasledujú tri modlitby Zdravas' Mária, a k tomu sa ešte pridá modlitba zložená spoločne s predsedom COMECE, kardinálom Jean-Claude Hollerichom: Boh Otec, Stvoriteľ sveta, všemohúci a milosrdný, ktorý si z lásky k nám poslal svojho Syna na svet ako lekára duší a tiel, pohliadni na svoje deti, ktoré sa v tejto ťažkej chvíli vykoľajenia a dezorientácie v mnohých oblastiach Európy a sveta obracajú na teba a hľadajú posilu, záchranu a úľavu; osloboď nás od choroby a strachu. Uzdrav našich chorých, poteš ich príbuzných, daj múdrosť našim spoločenským predstaviteľom. Posilňuj a odmeň našich lekárov, sestry a dobrovoľníkov, daj večný život zomrelým. Neopúšťaj nás vo chvíli skúšky, ale vysloboď nás od každého zla. O to prosíme Teba, ktorý so Synom a Duchom Svätým žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen. Svätá Mária, Uzdravenie nemocných a Matka nádeje, oroduj za nás! Ak by ste to aj vy pokladali za užitočné, môžete sa pripojiť k jeho modlitbe podľa danej schémy: bola by to tak chorálna modlitba celej Európy k Pánovi, aby nás oslobodil od zlého.
Publikované: 24. Mar. 2020

Výzva Svätého Otca Františka na 25.3. a 27.3.2020


Milí bratia kňazi, aj keď ste to už istotne zaregistrovali, predsa vám chcem pripomenúť prosbu Svätého Otca Františka, zjednotiť sa spolu s ním v modlitbe Otče náš, zajtra 25. marca napoludnie pri modlitbe Anjel Pána. Svätý Otec nás tiež prosí o podobné duchovné zjednotenie v piatok 27. marca 2020 večer o 18.00 hod., keď po spoločnej modlitbe, počúvaní Božieho Slova a adorácii, udelí mimoriadne požehnanie Urbi et Orbi.
Publikované: 24. Mar. 2020

modlitba k Panne Márii Obišovskej


V tejto súvislosti Otec arcibiskup Bernard Bober vrelo odporúča modlitbu k Panne Márii Obišovskej, ktorá našim predkom priam zázračne pomohla počas šírenia epidémie cholery v roku 1831 (pozri prílohu na konci). Vzývajme ju ako tú, ktorá neodmietne pomoc a dokáže vyprosiť uzdravenie tela i duše. Modlitba pred milostivým obrazom Panny Márie Obišovskej Panna Mária Obišovská, Kráľovná posvätného ruženca! Tvoja tvár je skropená krvavým potom a slzami. Trápiš sa kvôli nám. Materinským pohľadom vychádzajúcim zo svätyne na Putnoku nás hľadáš v údoliach našich každodenných starostí a chceš nám pomôcť. Ty si účinne pomohla našim predkom v čase smrtiacej epidémie a mnohým si u Boha vyprosila uzdravenie tela i duše. Ochraňuj nás a prihováraj sa i dnes za našich chorých. Pomôž aj teraz, keď hriech a falošný pocit sebestačnosti ničí náš národ. Zachráň nás pred sebectvoma pliagou nevery, ktorá rozbíja rodiny. Prinavráť zmierenie a pokoj rozhádaným manželom. Zaháňaj každú hriešnu myšlienku na riešenie problémov rozvodom či potratom. Ujmi sa mladých ľudí, aby sa vedeli obetovať, nebáli sa záväzku manželstva a daru nového života. Poteš aj tých manželov, ktorí chcú, ale nemôžu mať deti. Nebeská Matka, sprevádzaj učiteľov, vychovávateľov a všetkých predstaviteľov spoločenského života. Vypros im silu a odvahu hlásiť sa k pravým hodnotám kresťanskej viery. Upevni nás v láske k Cirkvi, aby sme pomáhali Svätému Otcovi, biskupom a kňazom pri službe ohlasovania Evanjelia. Oroduj za našu arcidiecézu, aby jej Pán v každom čase daroval dostatok nových duchovných povolaní. Dvíhaj nás svojimi rukami a priveď nás bližšie k Ježišovi, lebo s ním chceme zostať navždy, tu i vo večnosti. AMEN Imprimatur: Mons. Bernard Bober, arcibiskup - metropolita ABÚ Košice, Prot. č. 374/17
Publikované: 11. Mar. 2020

Dekrét o stanovení dní celodennej poklony


V našej Košickej arcidiecéze sa dlhé roky koná celodenná poklona Najsv. Sviatosti Oltárnej podľa programu so stanovenými dňami pre jednotlivé farnosti.

Týmto určujem dni celodennej poklony

pre farnosť Narodenia Panny Márie v Ľuboticiach
28. apríl a 29. august

V tieto dni nech je čo najdlhšie vyložená Sviatosť Oltárna k poklone veriacich a po spoločnej adorácií nech je slávnostné požehnanie so Sviatosťou Oltárnou.

Košice 11. júna 2019