Bohoslužby


Spovedanie: Pondelok až sobota 30 minút pred každou sv. omšou okrem sviatkov a nedele.

Časy spovedania v prvopiatkovom týždni sú vždy uvedené v aktuálnych farských oznamoch. Vo vážnych a nevyhnutných prípadoch sme Vám kedykoľvek k dispozícii.

ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ NARODENIA PANNY MÁRIE - 6.SEPTEMBER 2020 O 10:30 HOD.


V nedeľu 6.9.2020, vás srdečne pozývam na odpustovú slávnosť ku cti NARODENIA PANNY MÁRIE. Slávnostná sv. omša bude o 10.30 hod. Hlavným celebrantom bude náš rodák Dp. Tomáš Svat, kaplán v Bardejove sv. Egídia.
Publikované: 03. Sep. 2020

Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí


Dnes 3.9.2020 po večernej sv. omši, bude stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí. 1. sv. prijímanie bude v našej farnosti v nedeľu 20.9.2020 o 10.30 hod.
Publikované: 03. Sep. 2020

Farský výlet 22.8.2020


V sobotu 22.8.2020, pozývam mládež a rodiny s deťmi (najmä prvoprijímajúce deti) na prázdninový výlet. Navštívime ĽUBOVNIANSKY HRAD a ČERVENÝ KLÁŠTOR spojený s plavbou na pltiach. Cena výletu je 5,- € na osobu. Odchod autobusu bude o 8.00 hod. od kostola.
Publikované: 18. Aug. 2020

Slávnosť Nanebovzatia Panny Márie


• V sobotu 15.8. 2020, máme slávnosť a prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie. Viaže nás účasť na sv. omši. Pri týchto sv. omšiach býva zvykom požehnať byliny a kvety. Doneste si ich na sv. omše. Sv. omše budú ráno o 7.30 hod. a večer o 19.00 hod.
Publikované: 14. Aug. 2020

Sv. omše od 6.5.2020


Štvrtok 07.5.2020 o 18.00 hod., obetovaná za ZBP rod. Hudákovej Piatok 08.5.2020 o 08.00 hod., ZBP Márie, Lenky, Martina Nedeľa 10.5.2020 o 07.30 hod , ZBP rod. Bohuznámej - pre seniorov 10.5.2020 o 10.30 hod , Za farnosť – bude vysielaná online. !!! V nedeľu ranná sv. omša o 7.30 hod bude vyhradená pre seniorov nad 65 r. Prosím Vás o dodržanie tohto usmernenia. Na sv. omše neprichádzajte skôr. Kostol sa otvorí 15 min. pred slávením sv. omše. Pred sv. omšou sa nič sa nemodlíte, sadnete si na vyhradené miesto a v tichosti sa pripravíte na slávenie. Aj keď je to ešte s obmedzeniami, teším sa na spoločné stretnutie pri slávením Eucharistie.
Publikované: 06. May. 2020

Verejne bohoslužby od 6.5.2020


Milí farníci, bratia a sestry Na základe usmernení Úradu verejného zdravotníctva a v jednote s vyhlásením Konferencie biskupov Slovenska k aktuálnej situácii v pastorácii, vám ponúkam niekoľko súhrnných informácií, platných od 6.5.2020 1. Rozstupy a dištanc Účasť na bohoslužbách nie je povinná. Stále platí dišpenz od účasti na nedeľnej či sviatočnej sv. omši. Verejné bohoslužby sa počas trvania opatrení musia sláviť v obmedzenom režime. Vo vnútornom priestore kostola budú presne vyznačte miesta na sedenie v každej druhej lavici, resp. v každom druhom rade stoličiek so zachovaním odstupu 2m medzi osobami. Pre náš farský kostol je to asi 60 miest. Chcem vás preto poprosiť o ohľaduplnosť a dodržiavanie potrebných opatrení. Môžete zostať aj vonku pri kostole, kde je tiež potrebné dodržať rozostupy. 2. Dezinfekcia a rúška Do kostola môžete vstúpiť len s rúškom a po dôkladnej dezinfekcii rúk pri vchode do kostola. 3. Sv. prijímanie na ruku Sväté prijímanie sa v tomto čase podáva na ruku. Sväté prijímanie sa bude podávať aj v exteriéri, ak bude potreba. Aj v rade na sv. prijímanie musíme dodržať predpísaný odstup.
Publikované: 06. May. 2020

Živé prenosy z Kostola Narodenia Panny Márie na kanáli YOUTUBE


---
Publikované: 06. Apr. 2020

Modlitba


Na záver nedeľňajšej modlitby Anjel Pána pápež František pozval všetkých vedúcich predstaviteľov Cirkvi, kresťanských spoločenstiev i kresťanov rôznych denominácií, nech spoja svoje hlasy a pozdvihnú ich k nebu, aby sa spoločne pomodlili Otčenáš o dvanástej hodine, na poludnie 25. marca, na sviatok Zvestovania Pána: "Na pandémiu vírusu chceme odpovedať univerzalitou modlitby, súcitu a láskavosti," povedal Pápež. Predseda CCEE, janovský arcibiskup kardinál Angelo Bagnasco, prijal toto pozvanie Svätého Otca a pôjde na poludnie do katedrály sv. Vavrinca v Janove: bude prosiť Pána, aby na orodovanie preblahoslavenej Panny Márie oslobodil Taliansko, Európu a celý svet od pandémie COVID-19; zverí zosnulých Božiemu milosrdenstvu, pomodlí sa za chorých a bude vyprosovať pomoc Pána pre lekárov, zdravotnícky personál aj poriadkové sily. Schéma prosieb je veľmi jednoduchá: začína modlitbou Otčenáš, po nej nasledujú tri modlitby Zdravas' Mária, a k tomu sa ešte pridá modlitba zložená spoločne s predsedom COMECE, kardinálom Jean-Claude Hollerichom: Boh Otec, Stvoriteľ sveta, všemohúci a milosrdný, ktorý si z lásky k nám poslal svojho Syna na svet ako lekára duší a tiel, pohliadni na svoje deti, ktoré sa v tejto ťažkej chvíli vykoľajenia a dezorientácie v mnohých oblastiach Európy a sveta obracajú na teba a hľadajú posilu, záchranu a úľavu; osloboď nás od choroby a strachu. Uzdrav našich chorých, poteš ich príbuzných, daj múdrosť našim spoločenským predstaviteľom. Posilňuj a odmeň našich lekárov, sestry a dobrovoľníkov, daj večný život zomrelým. Neopúšťaj nás vo chvíli skúšky, ale vysloboď nás od každého zla. O to prosíme Teba, ktorý so Synom a Duchom Svätým žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen. Svätá Mária, Uzdravenie nemocných a Matka nádeje, oroduj za nás! Ak by ste to aj vy pokladali za užitočné, môžete sa pripojiť k jeho modlitbe podľa danej schémy: bola by to tak chorálna modlitba celej Európy k Pánovi, aby nás oslobodil od zlého.
Publikované: 24. Mar. 2020

Výzva Svätého Otca Františka na 25.3. a 27.3.2020


Milí bratia kňazi, aj keď ste to už istotne zaregistrovali, predsa vám chcem pripomenúť prosbu Svätého Otca Františka, zjednotiť sa spolu s ním v modlitbe Otče náš, zajtra 25. marca napoludnie pri modlitbe Anjel Pána. Svätý Otec nás tiež prosí o podobné duchovné zjednotenie v piatok 27. marca 2020 večer o 18.00 hod., keď po spoločnej modlitbe, počúvaní Božieho Slova a adorácii, udelí mimoriadne požehnanie Urbi et Orbi.
Publikované: 24. Mar. 2020

modlitba k Panne Márii Obišovskej


V tejto súvislosti Otec arcibiskup Bernard Bober vrelo odporúča modlitbu k Panne Márii Obišovskej, ktorá našim predkom priam zázračne pomohla počas šírenia epidémie cholery v roku 1831 (pozri prílohu na konci). Vzývajme ju ako tú, ktorá neodmietne pomoc a dokáže vyprosiť uzdravenie tela i duše. Modlitba pred milostivým obrazom Panny Márie Obišovskej Panna Mária Obišovská, Kráľovná posvätného ruženca! Tvoja tvár je skropená krvavým potom a slzami. Trápiš sa kvôli nám. Materinským pohľadom vychádzajúcim zo svätyne na Putnoku nás hľadáš v údoliach našich každodenných starostí a chceš nám pomôcť. Ty si účinne pomohla našim predkom v čase smrtiacej epidémie a mnohým si u Boha vyprosila uzdravenie tela i duše. Ochraňuj nás a prihováraj sa i dnes za našich chorých. Pomôž aj teraz, keď hriech a falošný pocit sebestačnosti ničí náš národ. Zachráň nás pred sebectvoma pliagou nevery, ktorá rozbíja rodiny. Prinavráť zmierenie a pokoj rozhádaným manželom. Zaháňaj každú hriešnu myšlienku na riešenie problémov rozvodom či potratom. Ujmi sa mladých ľudí, aby sa vedeli obetovať, nebáli sa záväzku manželstva a daru nového života. Poteš aj tých manželov, ktorí chcú, ale nemôžu mať deti. Nebeská Matka, sprevádzaj učiteľov, vychovávateľov a všetkých predstaviteľov spoločenského života. Vypros im silu a odvahu hlásiť sa k pravým hodnotám kresťanskej viery. Upevni nás v láske k Cirkvi, aby sme pomáhali Svätému Otcovi, biskupom a kňazom pri službe ohlasovania Evanjelia. Oroduj za našu arcidiecézu, aby jej Pán v každom čase daroval dostatok nových duchovných povolaní. Dvíhaj nás svojimi rukami a priveď nás bližšie k Ježišovi, lebo s ním chceme zostať navždy, tu i vo večnosti. AMEN Imprimatur: Mons. Bernard Bober, arcibiskup - metropolita ABÚ Košice, Prot. č. 374/17
Publikované: 11. Mar. 2020

Dekrét o stanovení dní celodennej poklony


V našej Košickej arcidiecéze sa dlhé roky koná celodenná poklona Najsv. Sviatosti Oltárnej podľa programu so stanovenými dňami pre jednotlivé farnosti.

Týmto určujem dni celodennej poklony

pre farnosť Narodenia Panny Márie v Ľuboticiach
28. apríl a 29. august

V tieto dni nech je čo najdlhšie vyložená Sviatosť Oltárna k poklone veriacich a po spoločnej adorácií nech je slávnostné požehnanie so Sviatosťou Oltárnou.

Košice 11. júna 2019